#Single

Apakah Simpanan Tetap?

There are 0 comments

No any comment found

Leave a Comment

Your Email address will not be published

Simpanan tetap, juga dikenali sebagai "Fixed Deposit" (FD), adalah satu bentuk pelaburan di bank atau akaun pelaburan yang menawarkan pelabur kadar faedah yang tetap. Pelabur bersetuju untuk tidak mengeluarkan dana tersebut dalam jangka masa yang ditetapkan dalam pertukaran untuk faedah yang dijanjikan.

Berikut adalah beberapa cara simpanan tetap berfungsi:

  1. Memilih Tempoh Simpanan: Pelabur memilih tempoh simpanan yang sesuai dengan keperluan mereka. Tempoh simpanan boleh bervariasi dari satu bulan hingga lima tahun.

  2. Kadar Faedah Tetap: Kadar faedah ditetapkan pada awal pelaburan dan kebiasaannya adalah tetap sepanjang tempoh simpanan. Faedah biasanya dibayar pada penghujung tempoh simpanan.

  3. Pulangan Faedah: Faedah dikira berdasarkan jumlah yang dilaburkan dan kadar faedah yang ditetapkan. Pulangan faedah biasanya dibayar di akhir tempoh simpanan.

  4. Penalti untuk Pengeluaran Awal: Jika pelabur memilih untuk mengeluarkan wang sebelum tempoh simpanan berakhir, mereka mungkin dikenakan penalti yang mengakibatkan kehilangan sebahagian atau keseluruhan faedah yang dijanjikan.

Kelebihan simpanan tetap termasuk:

  1. Berisiko Rendah: Simpanan tetap adalah pelaburan yang selamat dengan risiko yang rendah.

  2. Diinsuranskan: Simpanan anda diinsuranskan sehingga jumlah tertentu oleh PIDM.

  3. Kadar Faedah yang Lebih Tinggi: Kadar faedah bagi simpanan tetap biasanya lebih tinggi daripada akaun simpanan biasa.

  4. Fleksibiliti Pengeluaran: Anda boleh mengeluarkan wang anda pada bila-bila masa, walaupun dengan potongan faedah jika dilakukan sebelum tempoh tamat.

Namun, terdapat juga kekurangan dalam simpanan tetap, termasuk:

  1. Kehilangan Faedah untuk Pengeluaran Awal: Pelabur mungkin kehilangan sebahagian atau keseluruhan faedah jika mereka mengeluarkan wang sebelum tempoh simpanan berakhir.

  2. Pulangan Rendah Berbanding Pelaburan Lain: Pulangan faedah bagi simpanan tetap mungkin lebih rendah berbanding pelaburan lain yang mempunyai risiko yang lebih tinggi.

Perbezaan utama antara akaun simpanan tetap dan akaun simpanan biasa adalah kadar faedah yang ditawarkan. Akaun simpanan tetap biasanya menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi daripada akaun simpanan biasa.

Secara sejarah, kadar faedah simpanan tetap di Malaysia telah mengalami perubahan mengikut perubahan Kadar Dasar Semalaman (OPR) dan faktor-faktor ekonomi lain. Pada tahun 2019, purata kadar faedah simpanan tetap adalah 2.983%. Namun, ia mungkin berubah dari masa ke masa mengikut keadaan ekonomi semasa dan polisi bank pusat.

Menyimpan melalui akaun simpanan tetap adalah salah satu cara pelaburan yang baik. Jika fasa perasaraan anda masih jauh, dan anda boleh menanggung risiko, pertimbangkanlah untuk menyimpan dengan simpanan tetap.

SHARE #EarnMoreCoins