#Single

Cara Paling Optimum Untuk Menggunakan Kad Kredit

There are 0 comments

No any comment found

Leave a Comment

Your Email address will not be published

Kad kredit merupakan kaedah pembayaran yang membolehkan pengguna memperolehi barangan dan perkhidmatan secara pinjaman kredit. Selepas itu, anda perlu bayar semula kepada institusi kewangan yang memberi pinjaman tersebut atau anda akan dikenakan penalti. Jika anda gagal menyelesaikan penalti, nama anda akan disenarai hitamkan melalui Perintah Mahkamah.

Untuk mengoptimalkan penggunaan kad kredit anda, berikut adalah beberapa langkah yang boleh anda ambil:

 1. Guna, bayar, dan ulang:

  • Hanya gunakan kad kredit mengikut bajet bulanan atau tahunan anda.
  • Elakkan menggunakan kad kredit jika tiada wang di dalam akaun simpanan untuk membeli sesuatu.
  • Bayar baki bulanan kad kredit secara penuh setiap bulan.
 2. Bayar bil mengikut tempoh:

  • Bayar bil bulanan kad kredit secara penuh untuk mengelakkan caj faedah.
  • Berhati-hati dengan yuran penyertaan, yuran tahunan, caj faedah, caj bayaran lewat, dan caj pendahuluan wang tunai.
 3. Tawar diri untuk bayar dahulu:

  • Tawarkan diri untuk membayar bil bersama rakan-rakan, terutamanya jika kad kredit anda mengecualikan yuran tahunan jika berbelanja melebihi had yang ditetapkan.
 4. Senarai Kod Kategori Pedagang:

  • Pastikan untuk memahami senarai kod kategori pedagang untuk mengelakkan pembatalan transaksi atau masalah dengan kad kredit Islamik.
 5. Sentiasa log masuk ke akaun anda:

  • Semak penyata bulanan secara berkala untuk memastikan perbelanjaan anda berada dalam kawalan.
 6. Hanya untuk perbelanjaan besar:

  • Gunakan kad kredit untuk perbelanjaan besar dan gunakan wang tunai atau kad debit untuk perbelanjaan kecil.

Tips tambahan:

 • Elakkan penipuan kad kredit dengan menyimpan butiran kad kredit anda dengan selamat dan menghubungi pengeluar kad kredit jika terdapat kehilangan atau kecurian.
 • Pertimbangkan untuk menambah kad kredit tambahan, tetapi pastikan anda memahami syarat-syarat yang dikenakan.
 • Kurangkan caj kad kredit dengan memilih tawaran terbaik, mengelakkan pendahuluan wang tunai, dan memastikan butiran peribadi yang disimpan oleh pengeluar kad adalah tepat.

Ingatlah bahawa menggunakan kad kredit adalah tanggungjawab, dan penting untuk menggunakan kad kredit dengan bijak sesuai dengan kemampuan kewangan anda.

Published by 

www.imoney.my/articles/cara-terbaik-menggunakan-kad-kredit
SHARE #EarnMoreCoins

Blog you might like